Bus nocturs

Aquest servei extraordinari pretén que tothom gaudeixi de la Festa Major amb més comoditat i proximitat.